Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ
Τρεις «ταχύτητες» υπάρχουν για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών, που έχουν ανήλικα τέκνα και ασφαλίστηκαν
από το 1983 έως και το 1992.
Μεγάλες κερδισμένες οι μητέρες που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 αλλά και οι άντρες με ανήλικα που συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011- 2012. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής

Θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις αφορούν τις μητέρες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου στα 50. Για τη συμπλήρωση της πολυπόθητης 25ετίας συμπεριλαμβάνεται τόσο ασφάλιση στον ιδιωτικό όσο και η υπηρεσία στον δημόσιο τομέα.
Να σημειώσουμε εδώ πως γυναίκες εκπαιδευτικοί που είχαν 22 έως 24 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2010 αλλά έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τον χρόνο αυτό με πλασματικό χρόνο τέκνων θα θεωρείται ότι έχουν θεμελιώσει το σχετικό δικαίωμα πριν το 2011. Ο χρόνος αυτός προσμετράται πριν από την 31 Δεκεμβρίου 2010 και οδηγεί σε θεμελίωση με τις τότε διατάξεις.
Θεμελίωση τη διετία 2011- 2012. Τη συγκεκριμένη διετία προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις, που αφορούν τόσο τις γυναίκες όσο και τους άντρες με ανήλικα τέκνα. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς εξαιρούνται από τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις όσοι άντρες συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010.
Οσον αφορά το όριο συνταξιοδότησης αν η 25ετία συμπληρώνεται το 2011 η «έξοδος» γίνεται στα 52. Το όριο πηγαίνει στα 55 για όσους συμπληρώνουν 25ετία το 2012,
Σημειώνεται πως οι γονείς αυτής της κατηγορίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη.
Τα έτη των τέκνων, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15ετή δημόσια υπηρεσία, ο στρατός, τα έτη των σπουδών αλλά και της άδειας ανατροφής. Επιπλέον για την 25ετία προσμετράται και σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος του ιδιωτικού τομέα.
Θεμελίωση από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Μπαίνει τέλος σε όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και πλέον το όριο για πλήρη σύνταξη εκτινάσσεται στα 67. Εναλλακτικά η πόρτα εξόδου ξεκλειδώνει με 40 χρόνια στα 62.
Τρίτεκνοι
Ειδική κατηγορία -με ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης- είναι οι γονείς τριών και άνω τέκνων. Για την εν λόγω ομάδα ασφαλισμένων η θεμελίωση γίνεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 20 ετών ασφάλισης.
Μέχρι το 2010 τη δυνατότητα θεμελίωσης με διατάξεις τριτέκνων είχαν μόνο οι μητέρες ασφαλισμένες. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 η δυνατότητα παρέχεται και στους άνδρες τρίτεκνους, ενώ σταδιακά αυξάνονται τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως αν και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις εν λόγω διατάξεις.
Για τους πατέρες δημοσίους υπαλλήλους τριών και άνω τέκνων ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι όσο χρόνο ασφάλισης κι αν είχαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 μπορούν να αξιοποιήσουν το σχετικό δικαίωμα του τρίτεκνου χωρίς εμπόδιο.
Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
Οσες γυναίκες είχαν συμπληρώσει επομένως την 20ετία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010 έχουν θεμελιώσει δικαίωμα ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.
Για τους άντρες και τις γυναίκες που θεμελιώνουν τη διετία 2011-2012 το όριο ηλικίας πάει στα 52 αρχικά και στα 55 στη συνέχεια. Αντίστοιχα απαιτούνται 21 έτη ασφάλισης το 2011 και 23 έτη το 2012.
Να σημειώσουμε εδώ ότι άνδρες που έχουν συμπληρώσει 20ετία ή και 25ετία πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010 πάλι θεωρείται ότι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας τους.
Οι άνδρες υπάλληλοι με τρία τουλάχιστον παιδιά που έχουν συμπληρώσει την 20ετία μέχρι το τέλος του 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας μόνο στην περίπτωση που τελούσαν σε κατάσταση χηρείας και είχαν τρία τουλάχιστον παιδιά ή ήταν διαζευγμένοι με τρία τουλάχιστον παιδιά των οποίων είχαν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.
Και σε αυτή την περίπτωση η σύνταξη είναι πλήρης αναλογική των ετών ασφάλισης που θα έχει ο ασφαλισμένος τη στιγμή της αίτησης. Δεν υπάρχει ποινή για τη λήψη της σύνταξης σε τόσο χαμηλό όριο ηλικίας.
Οσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα δεν επηρεάζονται από όσες αλλαγές έχουν μέχρι σήμερα επέλθει σε όρια ηλικίας και έχουν κατοχυρώσει και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.
Το καθεστώς για τους εκπαιδευτικούς με ΑΜΕΑ
Οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και είχαν παιδί για το οποίο έχει γνωματεύσει η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) ότι είχε ποσοστό ανικανότητας 50% και άνω, μπορούν μετά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος να συνταξιοδοτηθούν εφόσον συμπληρώσουν το 50ό έτος της ηλικίας τους.
Η ανικανότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού της δικαιώματος (25ετία).
Από την 1η Ιανουαρίου 2011 το εν λόγω καθεστώς άλλαξε σε δύο σημεία. Πρώτον το ποσοστό ανικανότητας που πρέπει να φέρει το ανίκανο παιδί, προκειμένου να τύχει ο γονέας ευνοϊκότερης συνταξιοδοτικής μεταχείρισης, αυξήθηκε από 50% σε 67% προστιθεμένης επιπλέον και της προϋπόθεσης η ανικανότητα να συνεπάγεται την αδυναμία άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος. Δεύτερον οι προαναφερόμενες νέες ρυθμίσεις έχουν πλέον εφαρμογή και στους άνδρες υπαλλήλους με ανίκανο παιδί που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (συμπλήρωση 25ετίας) από το 2011 και μετά. Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της ανικανότητας του παιδιού και τον ορισμό του ποσοστού ανικανότητας παραμένει η Α.Σ.Υ.Ε. ενώ το δικαίωμα συνταξιοδότησης με ανάπηρο παιδί μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
 
Πατέρας ανήλικου τέκνου
Ετη ΑσφάλισηςΘεμελίωση δικαιώματοςΟριο ηλικίας
25 έτηΑπό 1-1-2011 μέχρι 31-12-201152
25 έτηΑπό 1-1-2012 μέχρι 31-12-201255
Μητέρα ανήλικου τέκνου
25 έτηΑπό 31-12-201050
25 έτηΑπό 1-1-2011 μέχρι 31-12-201152
25 έτηΑπό 1-1-2012 μέχρι 31-12-201255
*Ασφαλισμένοι από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992
Πηγή: ΕΘΝΟΣ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου