Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

«Η οργανικότητα των σχολείων δεν χάνεται και θα δείτε πολύ σύντομα ότι με την κατανομή που υπάρχει, όπως είχαμε δεσμευθεί, σε περίπτωση υπεραριθμίας, οι εκπαιδευτικοί απλώς θα συμπληρώνουν το ωράριό τους στη σχολική μονάδα που βρίσκεται εγγύτερα στον τόπο όπου υπηρετούν».
Τα παραπάνω είπε ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου στη Βουλή , απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή Τάσου Κουράκη, σχετικά με το ενδεχόμενο απολύσεων  εκπαιδευτικών και υπογράμμισε τα εξής:

Α. Ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια είναι ότι πράγματι φέτος ζητήσαμε δύο φορές από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις την καταγραφή με τον απόλυτο δυνατό τρόπο των οργανικών κενών έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεταθέσεις και σε τοποθετήσεις.
Β. Υπάρχει αργοπορία; Η αργοπορία υπήρξε διότι όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε το ηλεκτρονικό σύστημα να έχει διασταυρωμένα στοιχεία. Είναι η τελευταία φορά που θα λειτουργήσει έτσι, διότι από 1ης Σεπτεμβρίου -το γνωρίζετε πολύ καλά- θα υπάρχει η δυνατότητα όχι μόνο της γνώσης για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένα σχολεία ανάλογα με τη δυναμικότητά τους, αλλά και της αντιστοιχίας των εκπαιδευτικών αυτών με την ονομαστική κατάσταση των μαθητών. Αυτό θα μας επιτρέψει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες, πώς θα γίνει η κατανομή, έτσι ώστε να μην φτάνουμε στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Γ. Δεύτερο στοιχείο: κατά τη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου διαστήματος έγιναν οι μετατάξεις ή προχώρησαν οι μετατάξεις από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θέλω να πω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Εκεί, λοιπόν, έχουμε άλλους εννιακόσιους εξήντα έναν εκπαιδευτικούς οι οποίοι ζήτησαν να μεταταγούν από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 Ποια στοιχεία ελήφθησαν υπόψη για τις μετατάξεις αυτές; Το πρώτο στοιχείο είναι τα οργανικά κενά, αλλά όχι μόνο. Ελήφθησαν υπόψη οι συνταξιοδοτήσεις οι οποίες προγραμματίζονται για φέτος το καλοκαίρι. Ελήφθησαν υπόψη οι προθέσεις συνταξιοδοτήσεων, έτσι ώστε εκεί που γνωρίζαμε ότι ο εκπαιδευτικός έχει την πρόθεση να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα κι αυτό να μπει στη διαδικασία -αν θέλετε- υπολογισμού των κενών.
Δ.Από την άλλη πλευρά, λόγω και της αύξησης του ωραρίου, είχαμε μία συνολική εικόνα για τον αριθμό των μεταθέσεων, η οποία εξελίσσεται πλέον, νομίζω, κατά τον καλύτερο τρόπο. Άρα, δεν υπήρξε, όπως είπατε, σε αυτή την περίπτωση μείωση των οργανικών κενών ή μείωση της οργανικότητας έτσι ώστε να φτάσουμε, όπως είπατε, σε απολύσεις. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.
Ε.Από την άλλη πλευρά, ελήφθη κάθε δυνατή μέριμνα, ώστε από τη μία όπου υπάρχουν αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες -και τα αναφέρατε: νησιωτικότητα, δυσπρόσιτες περιοχές- να ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα χωρίς να αλλάξει τίποτα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά ίσα-ίσα να υποστηριχθεί αυτή η διαδικασία, και στα μεγάλα αστικά κέντρα να δούμε ποιες ήταν οι δυνατές συγχωνεύσεις, οι οποίες –επαναλαμβάνω- έγιναν με σύμφωνη γνώμη των διευθυντών εκπαίδευσης σε όλες τις περιπτώσεις και των περιφερειακών διευθυντών.
Ζ. Ένα τελευταίο στοιχείο: Οι καταργήσεις για τις οποίες μιλήσατε ήταν μόνο όσον αφορά τα σχολεία τα οποία δεν είχαν λειτουργήσει μέχρι σήμερα ποτέ.
Η. Υπολογισμός των οργανικών κενών: Στη στήλη «Οργανικές Θέσεις» συμπληρώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων όλων των σχολείων, συμπεριλαμβανομένων των ολοήμερων τμημάτων, αφού οι θέσεις θεωρούνται ενιαίες. Στη στήλη «Οργανικά Ανήκοντες Εκπαιδευτικοί» θα υπολογιστούν όσοι ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση.
Θ. Αυτά τα οποία στείλαμε στα σχολεία ήταν ακριβώς για να υπάρξει η πλέον αξιόπιστη, τουλάχιστον ως προς τις οργανικές ανάγκες των σχολείων, καταγραφή για να μπορούμε να κατανείμουμε το προσωπικό με τον καλύτερο τρόπο.
Ι. Από την άλλη πλευρά, μιλήσατε για τους υπεράριθμους, φαντάζομαι, οι οποίοι σε κάθε σχολείο όπου υπήρχαν υπεραριθμίες χάνουν την οργανική τους θέση. Η οργανικότητα των σχολείων δεν χάνεται και θα δείτε πολύ σύντομα ότι με την κατανομή που υπάρχει, όπως είχαμε δεσμευθεί, σε περίπτωση υπεραριθμίας, οι εκπαιδευτικοί απλώς θα συμπληρώνουν το ωράριό τους στη σχολική μονάδα που βρίσκεται εγγύτερα στον τόπο όπου υπηρετούν.
Κ.Τέλος, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι για την παρατήρησή σας σχετικά με συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολείων σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. Είναι εύκολο να το διασταυρώσετε, ιδιαίτερα όταν είτε οι χιλιομετρικές αποστάσεις ήταν τέτοιες είτε το σχολείο βρισκόταν σε ορεινό όγκο. Υπήρξε, παραδείγματος χάριν, σχολείο το οποίο βεβαίως είχε δεκαεπτά μαθητές, αλλά οι τέσσερις εξ αυτών έρχονταν από απομακρυσμένο χωριό. Διατηρείται το σχολείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχει απόλυτη προτεραιότητα.
Λ. Θα εξασφαλίσουμε για τα δημοτικά, για τα νηπιαγωγεία και για τα γυμνάσια τον αριθμό των εκπαιδευτικών που πρέπει, έτσι ώστε να υποστηριχθεί αυτή η διαδικασία, στο πλαίσιο βεβαίως το οποίο γνωρίζουμε όλοι και είναι το πλαίσιο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
Στην παρέμβασή του ο Βουλευτής Τάσος Κουράκης μεταξύ άλλων είπε τα εξής:
«Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά τις σαρωτικές καταργήσεις δύο χιλιάδων σχολικών μονάδων από την κ. Διαμαντοπούλου, σήμερα, με την συναπόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και του Υφυπουργού Παιδείας κ. Παπαθεοδώρου, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να έχει ανακοινωθεί ο υποβιβασμός τριάντα τεσσάρων δημοτικών, πέντε νηπιαγωγείων, συγχωνεύσεις είκοσι επτά δημοτικών σχολείων και δεκατριών νηπιαγωγείων, ενώ δρομολογείται η κατάργηση τριάντα δύο δημοτικών και ογδόντα εννέα νηπιαγωγείων.
Στην πραγματικότητα καταργούνται πάνω από διακόσιες δέκα οργανικές θέσεις δασκάλων και πάνω από εκατόν τριάντα οργανικές θέσεις νηπιαγωγών, χωρίς να υπολογίζονται θέσεις ολοήμερων στα σχολεία και νηπιαγωγεία που καταργούνται ή συγχωνεύονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνουμε ότι αυτό έρχεται σε συνέχεια και είναι σε μία λογική απολύσεων χιλιάδων εκπαιδευτικών και όχι μόνο, όπως και δημοσίων υπαλλήλων. Ήδη, το βλέπουμε στους δήμους, στην ΕΡΤ και σε οποιαδήποτε υπηρεσία.
Ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο υπολογισμός των «υπεράριθμων εκπαιδευτικών» εξυπηρετήθηκε από μία εγκύκλιο, η οποία πρέπει να πούμε, κύριε Υφυπουργέ, ότι εκδόθηκε τρεις μήνες αργότερα από την ημερομηνία που έπρεπε να εκδοθεί. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι τις 10 Μαρτίου θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις. Επειδή ακριβώς έχετε μία πολύ μεγάλη δυστοκία στο ζήτημα αυτό, υπήρξε αυτή η πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
Θα ήθελα να πω ότι αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όχι μόνο με τις απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών –τα νούμερα είναι συντριπτικά- αλλά και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό που ζητούμε είναι το εξής. Έχετε παρανομήσει με την έννοια –όπως θα δείξω και στη δευτερολογία μου- ότι ο υπολογισμός των εκπαιδευτικών κενών έγινε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύψουν οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και προλειαίνεται το έδαφος για την απόλυσή τους.
Ρωτάμε αν προτίθεστε έστω και τώρα να γίνει ο υπολογισμός των κενών και των πλεονασμάτων με βάση το διδακτικό ωράριο που ισχύει και σήμερα και με βάση τον ισχύοντα αριθμό μαθητών ανά αίθουσα, δεδομένου ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ισχύσει αυτό που έλεγα, δηλαδή πέρα από την απόλυση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών, θα θιγεί κι ο πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Και ένα τελευταίο: Τι θα γίνει με την περίφημη επιστράτευση που παρανόμως επιβάλατε στους εκπαιδευτικούς; Επί λέξει ο κύριος Υπουργός είχε δηλώσει «η εισήγησή μου προς τον Πρωθυπουργό είναι προς το τέλος του μήνα –του Ιουνίου δηλαδή- μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων, να αρθεί το μέτρο». Τι γίνεται μ' αυτό; Θα παρακαλούσα να έχω μία απάντηση επ’ αυτού.
Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έγιναν από τις κατά τόπους ενώσεις καθηγητών, αλλά και από αιρετούς εκπαιδευτικούς των υπηρεσιακών συμβουλίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περίπου δώδεκα χιλιάδες μόνιμοι εκπαιδευτικοί χάνουν την οργανική τους θέση και βρίσκονται σε πρώτη φάση μπροστά στο φάσμα της μετακίνησής τους δεκάδες και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τους τόπους της μόνιμης κατοικίας τους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ανατολική Αττική περίπου επτακόσιοι καθηγητές χάνουν την οργανική τους θέση, ενώ συνολικά στο Λεκανοπέδιο οι απώλειες των οργανικών θέσεων υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις πέντε χιλιάδες.
Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμοδίων οργάνων εκπαιδευτικών, περίπου δύο χιλιάδες καθηγητές χάνουν την οργανική τους θέση. Το ίδιο συμβαίνει και με το 25% των υπηρετούντων καθηγητών στο Νομό Ιωαννίνων κλπ.
Πάνω σε αυτό θέλω να σας πω ότι μετά από δική σας ανακοίνωση ή, για να είμαι πιο ακριβής, με δικά σας στοιχεία τα οποία δώσατε σε εμάς μετά από αίτηση κατάθεσης εγγράφων στις 8 Απριλίου, όσον αφορά το τι εισηγήσεις-προτάσεις γνωμοδότησαν οι συναρμόδιοι φορείς, δηλαδή οι διευθυντές εκπαίδευσης –διότι είπατε προηγουμένως ότι αυτό έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των διευθυντών εκπαίδευσης, και αυτό είναι λάθος ή τουλάχιστον, για να είμαι πιο ήπιος, δεν είναι ακριβές- εμείς καθίσαμε και μελετήσαμε χίλιες εξακόσιες σαράντα μία σελίδες που μας δόθηκαν από το Υπουργείο, για να διαπιστώσουμε ποιες ήταν οι προτάσεις των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων στο Υπουργείο και τι έκανε το Υπουργείο.
Τα συμπεράσματα είναι τα εξής: Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων ακόμα και στις περιπτώσεις που οι αρμόδιοι περιφερειακοί διευθυντές είχαν εισηγηθεί αρνητικά. Το Υπουργείο δεν έλαβε υπ’ όψιν του ούτε και τις επισημάνσεις των δημοτικών συμβουλίων για το κακό οδικό δίκτυο των περιοχών τους, που καθιστά επικίνδυνη τη μετακίνηση των μαθητών κατά τη χειμερινή περίοδο με τα χιόνια και τους παγετούς. Τέλος, αγνόησε τις αιτιολογημένες προτάσεις των διευθυντών εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης που αφορούσαν όχι σε καταργήσεις, αλλά σε ιδρύσεις και προαγωγές σχολείων.
Επομένως, μη μας λέτε ότι τα λάβατε υπ’ όψιν. Πρέπει να σας πω ότι είστε και παράνομοι, γιατί η εγκύκλιος που στάλθηκε στα σχολειά και στους διευθυντές, ώστε να λάβουν υπ’ όψιν τους την αύξηση του ωραρίου κατά δύο ώρες των εκπαιδευτικών, στάλθηκε, ενώ δεν είχε ψηφιστεί καν ο σχετικός νόμος. Η εγκύκλιος στάλθηκε στις 26 Απριλίου, ενώ ο νόμος υπογράφηκε, το ΦΕΚ, στις 9 Μαΐου.  
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι χρησιμοποιήσατε διάφορους τρόπους ώστε να υπάρξει μια πλασματική υπεραριθμία.
Επιπλέον, η εγκύκλιος αυτή ακυρώνει προηγούμενη εγκύκλιο για τη διδασκαλία των ωρών project, αφού καταργεί τη συνδιδασκαλία. Ακόμη, τα κενά υπολογίζονται με βάση μία ψυχρή λογιστική της διαίρεσης του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων διά του συνολικού αριθμού ωρών υποχρεωτικού ωραρίου και με αυτόν τον τρόπο δεν λαμβάνονται υπόψη -δεν είναι έτσι όπως το είπατε- οι ιδιαιτερότητες σχολείων και ομάδων σχολείων σε κάθε περιοχή, δηλαδή μικρά νησιά, απομακρυσμένες περιοχές, και η πάγια πρακτική συμπλήρωσης ωραρίου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για πολλές ειδικότητες. Δεν υπολογίζονται οι ώρες των εργαστηρίων πληροφορικής -δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν υπολογίζεται ο δεύτερος καθηγητής στα εργαστήρια τεχνικής εκπαίδευσης για πάνω από δεκατρείς μαθητές. Δεν υπολογίζονται οι διδακτικές ώρες από το μάθημα Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Γ’ Γυμνασίου. Δεν υπολογίζονται δύο διδακτικές ώρες, που είναι υποχρεωτικές, για τη χορωδία. Δεν υπολογίζονται οι ώρες των επιπέδων στην αγγλική γλώσσα, που σπάνε σε δύο τμήματα. Δεν υπολογίζονται οι ώρες των διαφόρων προγραμμάτων, όπως είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας και πολλά άλλα. Δεν υπολογίζονται οι μειωμένες διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικούς σε θέσεις ευθύνης, δηλαδή διευθυντές, υποδιευθυντές. Δεν υπολογίζονται οι αποσπάσεις σε πάγιες λειτουργίες της εκπαίδευσης κλπ. Δεν υπολογίζονται οι μακροχρόνιες άδειες και πάρα πολλά άλλα.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρξει ένας πλασματικός υπολογισμός των κενών, ο οποίος βεβαίως με τον τρόπο που γίνεται δεν είναι καθόλου αξιόπιστος. Γιατί, ξέρετε, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απρόσωπα νούμερα που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις μνημονιακές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για μετακινήσεις και απολύσεις.
Κύριε Υπουργέ, η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά την αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου αποτελεί συνέχεια ενός οργανωμένου σχεδίου που ξεκίνησε με καταργήσεις, με συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, με συμπτύξεις τμημάτων, με αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, με περικοπές των λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία και στοχεύει στη συρρίκνωση του αγαθού της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.
Θεωρώ ότι η πράξη που κάνετε είναι μία «ταφόπλακα» σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης και γι’ αυτό θα έχετε να απολογηθείτε για πάρα πολλά χρόνια».


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου